De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft als missie dé belangenbehartiger te zijn voor jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland.

Hun visie hierbij is:

  • De jager is een in de Nederlandse maatschappij ingebedde en gewaardeerde professionele vrijwilliger, die maatschappelijk verantwoord handelt en over zijn handelen verantwoording aflegt.
  • Benuttingsjacht is de basis. Waar nodig wordt dit aangevuld met beheerjacht en beschermingsjacht.
  • De Jagersvereniging is een gewaardeerd expert op het gebied van jacht en natuurbeheer, waarbij zij hun kennis baseren op wetenschappelijk en praktisch onderzoek en op de deskundigheid van hun leden en het verenigingsbureau. Er wordt daarbij samengewerkt met partijen die zich inzetten voor duurzame benutting en beheer van het landschap.

Zij willen deze visie bereiken door te werken aan:

  • Werkbare regels voor jagers en wildbeheereenheden.
  • Versterking van de vereniging.
  • Het versterken van het Imago van de vereniging.
  • Erkenning van de jager als professionele vrijwilliger.

Voor meer info zie: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging