De steenuil

Door Hanneke

In De steenuil volgen we Ronald van Harxen een jaarlang (van 26/27 april 2018 tot 29 juni 2019) op de tien velddagen waarop hij er in Nederland op uittrekt om de steenuil te onderzoeken en te beschermen. Dat doet hij al zesendertig jaar, samen met zijn kompaan, Pascal Stroeken – zonder wie dit boek (aldus…

Vogeltrek – Een geïllustreerde geschiedenis van de migratie van vogels

Door Hanneke

Dit prachtige foto- en tekstboek biedt inzicht in de wereldwijde vogeltrek. Het boek bestaat uit zes hoofdstukken waarin achtereenvolgens de trek van watervogels, zeevogels, kustvogels en steltlopers, zangvogels en roofvogels en uilen aan bod komen. Het laatste hoofdstuk gaat in op andere vormen van vogeltrek. Voorafgaand aan de betreffende zes hoofdstukken gaat een hoofdstuk over…

De zeearend

Door Hanneke

Tjonge, wat zou ik graag eens een zeearend zien! Dat gevoel houd ik over aan het lezen van De zeearend van Nienke Beintema. Vast onderdeel van de vogelserie van uitgeverij Atlas Contact (ik besprak voor Bazarow al enkele delen) lijkt de bespreking van een jaar rond met de betreffende vogelsoort te zijn, een weerkerend (vertrouwd)…

De fuut

Door Hanneke

De fuut van Jan Johan Vlug maakt onderdeel uit van de prachtige vogelserie van uitgeverij Atlas Contact. En hoewel de deeltjes onderling aardig van karakter kunnen verschillen, zijn het allemaal prettig te lezen persoonlijke verhalen waarin onderzoekers hun ervaringen met specifieke vogels voor een breed publiek beschrijven. Jan Johan Vlug neemt als ornitholoog in deze…

Basisboek Veldbiologie

Door Hanneke

Het Basisboek Veldbiologie is voor mij een handboek geworden bij al mijn struintochten door de natuur. Op mijn vele wandel en fietstochten stuitte ik, al kijkend naar de natuur om mij heen, op vragen waarop ik geen antwoord wist. En omdat ik wilde weten wat ik gezien had, besloot ik mijzelf maar eens wat basiskennis…

De zwarte specht

Door Hanneke

Zwarte spechten zijn de timmerlieden van het bos. Ze houden van hakken en gaan zelfs knoeperhard eikenhout te lijf. Hun hele lijf is gebouwd op hameren. Met een halve meter van kruin tot staartpunt is de zwarte specht de grootste specht van Europa. Zijn roffel klinkt als een mitrailleursalvo en zijn klagende roep draagt ver…

Stille wateren – het verborgen leven in vijver, sloot en plas

Door Hanneke

In Stille wateren beschrijft John Lewis-Stempel min of meer in de vorm van een dagboek en aan de hand van de vier jaargetijden (winter, lente, zomer, herfst) in prachtig proza het verhaal van de dieren en planten die in en rond plassen en vijvers leven. Hijs schrijft over de larven in de modder tot de…

De onderwereld van de tuin

Door Hanneke

De onderwereld van de tuin. Van microbe tot mol is een boek dat bij de titel al kriebels bij mij veroorzaakte. En gaandeweg het lezen, heb ik die nog heel vaak gevoeld. Want ja, het gaat over de kleine kriebelige wezentjes, waar we vaak van schrikken, maar die we ook zo hard nodig hebben om…

De Historia naturalis

Door Hanneke

Dit lijvige boekwerk met schitterende plantenaquarellen wordt vooraf gegaan door een verantwoording van de opzet van het boek. Daarna volgen een aantal paragrafen waarin wordt ingegaan op onder andere oude kruidenkennis, naamsverwarring bij planten en signatuurleer of tekenleer (bepaalde kenmerken, zoals kleur, vorm zou aangeven welk kruid geschikt is om een bepaalde ziekte te genezen).…

De geheime band tussen mens en natuur

Door Hanneke

“Wanneer we het gevoel hebben dat we er helemaal bij horen, werpt dat een heel ander licht op natuurbeschermingsmaatregelen.” [Recensie] Eurocommissaris voor Milieu en Visserij, Virginijus Sinkevicius, benadrukte dat wanneer we het in het kader van de Europese Green Deal over biodiversiteit hebben, we het ook over onszelf hebben. Peter Wohlleben nodigt de lezer met…