In de Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN) werken Kooikersvereniging, Eendenkooi Stichting, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants landschap, Zuid-Hollands Landschap, Landschap Noord-Holland, Zeeuws Landschap, Gelders Landschap, It Fryske Gea, Groninger Landschap, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, SOVON, Vogeltrekstation Heteren en het NIOO-KNAW samen.

Alle deelnemende partijen stellen middelen en/of mensen beschikbaar om dit mogelijk te maken. Zij stellen zich als doel de functies van eendenkooien in oorspronkelijke en innoverende zin te behouden en te versterken. Het watervogelonderzoek en specifiek het ringen van eendensoorten is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De werkgroep richt zich hierop ter ondersteuning van wetenschappelijke, maatschappelijke en educatieve doeleinden.

Het ringwerkproject van de WREN is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Prins Bernhard Cultuurfonds, Faunafonds, Van der Hucht de Beukelaar Stichting en Stichting Dierenrampenfonds en de deelnemende natuurbeheerders.

Voor meer info zie: Kooikersvereniging