Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Door Hanneke

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft als missie dé belangenbehartiger te zijn voor jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland. Hun visie hierbij is: De jager is een in de Nederlandse maatschappij ingebedde en gewaardeerde professionele vrijwilliger, die maatschappelijk verantwoord handelt en over zijn handelen verantwoording aflegt. Benuttingsjacht is de basis. Waar nodig wordt dit aangevuld met…

Wildbeheereenheden

Door Hanneke

Een wildbeheereenheid, doorgaans afgekort als WBE, is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd, gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer met inachtneming van de belangen van derden. (Wikipedia, Wildbeheereenheid). Nederland kent…

Staatsbosbeheer

Door Hanneke

Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT): het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen. Deze taak is geborgd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. De algehele leiding is in handen van directeur Sylvo Thijsen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort. Actuele thema’s zijn: Droogte, Natuurbeheer, CO2…

Natuurmonumenten

Door Hanneke

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 110.000 hectare Nederland. Zij maken zich sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die zij beheren, maar ook daarbuiten. Natuurmonumenten roept alle Nederlanders op om samen nieuwe natuur te creëren, op te…