Blog 4: Pauw, pauw, ik hou van jou (1)

Door Hanneke

Aan het eind van de wereld, tenminste zo voelde dat als kind – en na een lange fietstocht – in werkelijkheid niet meer dan een paar kilometer – bevond zich het bijzonderste dier uit mijn jeugd: een prachtige blauwe pauw. En wat een feest als hij – want het betrof een mannetje, dat weet ik…

Blog 2: Vederlichte bolletjes

Door Hanneke

Voordat ik naar school ging stond ik, vlak na het opstaan, stilletjes en zonder dat het wie dan ook opviel, op blote voeten voor het raam van de ouderlijke slaapkamer. Ieder jaar wachtte ik op hun komst. En wanneer ze er weer waren, volgde ik hun kapriolen. Wat benijdde ik mijn ouders, dat ze hun…

De steenuil

Door Hanneke

In De steenuil volgen we Ronald van Harxen een jaarlang (van 26/27 april 2018 tot 29 juni 2019) op de tien velddagen waarop hij er in Nederland op uittrekt om de steenuil te onderzoeken en te beschermen. Dat doet hij al zesendertig jaar, samen met zijn kompaan, Pascal Stroeken – zonder wie dit boek (aldus…

De Vlinderstichting

Door Hanneke

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. De Vlinderstichting richt zich op het beschermen van vlinders en libellen en het verzamelen van kennis over vlinders en libellen. Daarnaast…

Marterstichting

Door Hanneke

De Marterstichting is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor een betere bescherming van marters in ons land. Marters, uitgezonderd das en otter, krijgen weinig aandacht in de natuurbescherming. Het is een overgeslagen, vergeten soortgroep. Ze vallen ’tussen wal en schip’. Ze zijn onvoldoende beschermd omdat ze ook buiten natuurgebieden leven. Maar zelfs in natuurgebieden…

Vogeltrek – Een geïllustreerde geschiedenis van de migratie van vogels

Door Hanneke

Dit prachtige foto- en tekstboek biedt inzicht in de wereldwijde vogeltrek. Het boek bestaat uit zes hoofdstukken waarin achtereenvolgens de trek van watervogels, zeevogels, kustvogels en steltlopers, zangvogels en roofvogels en uilen aan bod komen. Het laatste hoofdstuk gaat in op andere vormen van vogeltrek. Voorafgaand aan de betreffende zes hoofdstukken gaat een hoofdstuk over…

Eendenkooi Stichting

Door Hanneke

De Eendenkooi Stichting is een kennis- en informatiepunt voor de eendenkooi als bijzonder historisch buitenambacht en wil het publiek kennis laten maken met de eendensoorten, de fraaie natuurgebieden en het spannende traditionele, historische buitenambacht. De stichting, opgericht in 1998, stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van eendenkooien en het kooibedrijf. Zij…

Kooikers vereniging

Door Hanneke

De Kooikersvereniging is opgericht in 1929 en stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van de eendenkooien en het behartigen van de belangen van eigenaren en kooikers. De vereniging doet dat door overleg te voeren met tal van organisaties die op enigerlei wijze een rol spelen bij eendenkooien en kooibedrijf. De overheid…

Stichting Vogelklas Karel Schot

Door Hanneke

Vogelklas Karel Schot is een opvangcentrum voor hulpbehoevende wilde vogels en andere dieren. Zieke, gewonde of op een andere manier in de problemen geraakte vogels kunnen bij de Vogelklas terecht. Ze worden verzorgd tot ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en dan weer vrijgelaten. Welke dieren? Alle in het wild levende vogelsoorten,…

Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland

Door Hanneke

In de Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN) werken Kooikersvereniging, Eendenkooi Stichting, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants landschap, Zuid-Hollands Landschap, Landschap Noord-Holland, Zeeuws Landschap, Gelders Landschap, It Fryske Gea, Groninger Landschap, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, SOVON, Vogeltrekstation Heteren en het NIOO-KNAW samen. Alle deelnemende partijen stellen middelen en/of mensen beschikbaar om dit mogelijk te maken. Zij stellen zich…