De Vlinderstichting

Door Hanneke

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. De Vlinderstichting richt zich op het beschermen van vlinders en libellen en het verzamelen van kennis over vlinders en libellen. Daarnaast…

Marterstichting

Door Hanneke

De Marterstichting is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor een betere bescherming van marters in ons land. Marters, uitgezonderd das en otter, krijgen weinig aandacht in de natuurbescherming. Het is een overgeslagen, vergeten soortgroep. Ze vallen ’tussen wal en schip’. Ze zijn onvoldoende beschermd omdat ze ook buiten natuurgebieden leven. Maar zelfs in natuurgebieden…

Eendenkooi Stichting

Door Hanneke

De Eendenkooi Stichting is een kennis- en informatiepunt voor de eendenkooi als bijzonder historisch buitenambacht en wil het publiek kennis laten maken met de eendensoorten, de fraaie natuurgebieden en het spannende traditionele, historische buitenambacht. De stichting, opgericht in 1998, stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van eendenkooien en het kooibedrijf. Zij…

Kooikers vereniging

Door Hanneke

De Kooikersvereniging is opgericht in 1929 en stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van de eendenkooien en het behartigen van de belangen van eigenaren en kooikers. De vereniging doet dat door overleg te voeren met tal van organisaties die op enigerlei wijze een rol spelen bij eendenkooien en kooibedrijf. De overheid…

Stichting Vogelklas Karel Schot

Door Hanneke

Vogelklas Karel Schot is een opvangcentrum voor hulpbehoevende wilde vogels en andere dieren. Zieke, gewonde of op een andere manier in de problemen geraakte vogels kunnen bij de Vogelklas terecht. Ze worden verzorgd tot ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en dan weer vrijgelaten. Welke dieren? Alle in het wild levende vogelsoorten,…

Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland

Door Hanneke

In de Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN) werken Kooikersvereniging, Eendenkooi Stichting, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants landschap, Zuid-Hollands Landschap, Landschap Noord-Holland, Zeeuws Landschap, Gelders Landschap, It Fryske Gea, Groninger Landschap, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, SOVON, Vogeltrekstation Heteren en het NIOO-KNAW samen. Alle deelnemende partijen stellen middelen en/of mensen beschikbaar om dit mogelijk te maken. Zij stellen zich…

Deltamilieu Projecten

Door Hanneke

Deltamilieu Projecten is hét kennisinstituut op gebied van watervogels en kustbroedvogels in de Zuidwestelijke delta. Het team wordt gekarakteriseerd door een grote betrokkenheid met het werk en liefde voor vogels en natuur in het algemeen. Deltamilieu Projecten verzamelt objectieve data door het monitoren van watervogels en kustbroedvogels en hierover te rapporteren. Daarnaast heeft het team…

Beleef de Lente (Vogelbescherming Nederland)

Door Hanneke

Beleef de Lente is sinds 2007 de gratis website van Vogelbescherming Nederland waar iedereen ongeveer tussen 1 maart en eind juli met webcams live kan kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen bezoekers over de hele wereld hebben zo de afgelopen jaren de spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van de broedvogels gevolgd. Sinds 2012 is er…

Nederlandse Ornithologische Unie (NOU)

Door Hanneke

De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels. De…

Avifaunische Kring Nederland (AKN)

Door Hanneke

Eind 2012 is de Avifaunistische Kring Nederland opgericht als sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie. Doel is om ervaren waarnemers te (ver-)binden. De AKN houdt zich bezig met de vraag welke ondersoorten en populaties in Nederland doortrekken en/of overwinteren. De aanpak bestaat uit drie sporen: themasessies, binnenlandse meerdaagse excursies, en initiatieven voor duurzame ontsluiting van…