Staatsbosbeheer

Door Hanneke

Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT): het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen. Deze taak is geborgd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. De algehele leiding is in handen van directeur Sylvo Thijsen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort. Actuele thema’s zijn: Droogte, Natuurbeheer, CO2…

Basisboek Veldbiologie

Door Hanneke

Het Basisboek Veldbiologie is voor mij een handboek geworden bij al mijn struintochten door de natuur. Op mijn vele wandel en fietstochten stuitte ik, al kijkend naar de natuur om mij heen, op vragen waarop ik geen antwoord wist. En omdat ik wilde weten wat ik gezien had, besloot ik mijzelf maar eens wat basiskennis…

Stille wateren – het verborgen leven in vijver, sloot en plas

Door Hanneke

In Stille wateren beschrijft John Lewis-Stempel min of meer in de vorm van een dagboek en aan de hand van de vier jaargetijden (winter, lente, zomer, herfst) in prachtig proza het verhaal van de dieren en planten die in en rond plassen en vijvers leven. Hijs schrijft over de larven in de modder tot de…

De onderwereld van de tuin

Door Hanneke

De onderwereld van de tuin. Van microbe tot mol is een boek dat bij de titel al kriebels bij mij veroorzaakte. En gaandeweg het lezen, heb ik die nog heel vaak gevoeld. Want ja, het gaat over de kleine kriebelige wezentjes, waar we vaak van schrikken, maar die we ook zo hard nodig hebben om…

De Historia naturalis

Door Hanneke

Dit lijvige boekwerk met schitterende plantenaquarellen wordt vooraf gegaan door een verantwoording van de opzet van het boek. Daarna volgen een aantal paragrafen waarin wordt ingegaan op onder andere oude kruidenkennis, naamsverwarring bij planten en signatuurleer of tekenleer (bepaalde kenmerken, zoals kleur, vorm zou aangeven welk kruid geschikt is om een bepaalde ziekte te genezen).…

De geheime band tussen mens en natuur

Door Hanneke

“Wanneer we het gevoel hebben dat we er helemaal bij horen, werpt dat een heel ander licht op natuurbeschermingsmaatregelen.” [Recensie] Eurocommissaris voor Milieu en Visserij, Virginijus Sinkevicius, benadrukte dat wanneer we het in het kader van de Europese Green Deal over biodiversiteit hebben, we het ook over onszelf hebben. Peter Wohlleben nodigt de lezer met…