De Eendenkooi Stichting is een kennis- en informatiepunt voor de eendenkooi als bijzonder historisch buitenambacht en wil het publiek kennis laten maken met de eendensoorten, de fraaie natuurgebieden en het spannende traditionele, historische buitenambacht.

De stichting, opgericht in 1998, stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van eendenkooien en het kooibedrijf.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het geven van voorlichting en advies op het gebied van eendenkooien en kooibedrijven en watervogels, het bevorderen en verrichten van (vogel-) onderzoek bijvoorbeeld ringwerk, het behartigen van belangen van eigenaren en kooikers van eendenkooien en het in stand houden van de watervogelstand.

Op de staat informatie over de rijke historie en het behoud van eendenkooien vanuit eigentijds toekomstperspectief.

Voor meer info zie: Eendenkooi stichting