De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

De Vlinderstichting richt zich op het beschermen van vlinders en libellen en het verzamelen van kennis over vlinders en libellen. Daarnaast voert de stichting jaarlijks verschillende projecten uit.

Voor meer info, zie: De Vlinderstichting