Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT): het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen. Deze taak is geborgd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. De algehele leiding is in handen van directeur Sylvo Thijsen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort.

Actuele thema’s zijn: Droogte, Natuurbeheer, CO2 opslaan en vasthouden, Natuurinclusieve landbouw, Bos beheren, Effecten van stikstof, Recreatie, Klimaatbuffers, Ruimte voor water, Natura 2000-gebieden, Stad en natuur verbinden, hout en andere biogrondstoffen, flora en fauna, energie opwekken, nationale parken, natuureducatie, Arbeidsparticipatie, Monumenten, Zaden en plantmateriaal en aankoop en verkoop grond

Voor meer info zie: Staatsbosbeheer