De lange termijn visie op de werkwijze van de WOE omvat de volgende elementen:

  • Relaties aangaan en onderhouden met erkende Nederlandse archiefinstellingen; zie de Almanak van het Nederlands Archiefwezen, een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland;
  • Fungeren als meldpunt voor historische ornithologische archieven;
  • Dienstverlenend zijn naar eigenaren of beheerders van archiefmateriaal. Eigenaren/ beheerders zijn de ‘kapitein op het schip’. De WOE is intermediair tussen eigenaar/ beheerder en de mogelijke archiefinstellingen;
  • Een interne werkwijze die de motivatie ondersteunt;
  • Het opzetten van een regionaal netwerk zodat de WOE sneller op de hoogte gebracht kan worden van mogelijke archieven en gebruik kan maken van lokale kennis voor het inventariseren van de waarde van deze archieven;
  • Het systematisch doorwerken van het boek “In de ban van vogels” .

De WOE komt 4 of 5 keer per jaar bij elkaar om voortgang en planning te bespreken. Behalve per e-mail wordt de feitelijke informatie over de archieven bijgehouden op een voor de leden van WOE toegankelijke site (Dropbox). Een gedeelte van de Dropbox van de WOE is openbaar.

De werkgroep is een onderdeel van de Avifaunische Kring Nederland.

Voor meer info zie: Werkgroep Ornithologisch Erfgoed