Code D is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. In logische samenhang blijft kennis veel beter hangen. Daarom zijn de vakgebieden die van nature al bij elkaar passen met elkaar gecombineerd:
Mens en natuur bevat de vakgebieden • natuur & techniek • aardrijkskunde (fysische geografie)

Methode Natuur & Techniek en Aardrijkskunde Primair Onderwijs

Voor meer info zie: Uitgeverij Zwijsen