Vogeltrekstation – Centrum voor vogeltrek en -demografie is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging en regelt de dagelijkse gang van zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en bescherming. Vogeltrekstation beschikt, als enige organisatie in Nederland, over een raamvergunning verstrekt door het Ministerie van LNV waaronder individuele ringmachtigingen af kunnen worden geven. De mensen die in het bezit zijn van zo’n ringmachtiging noemen we ringers. Een ringmachtiging krijg je pas na een uitgebreide opleiding en examen.

Voor meer info zie: Vogeltrekstation