Biologie studeren aan de universiteit is anders dan het vak biologie op de middelbare school. De studie Biologie gaat over alles wat leeft (mensen, dieren, planten, micro-organismen) en dat bestudeer je op alle niveaus, van molecuul tot ecosysteem, en de samenhang daartussen. Een enorm veelzijdige opleiding dus!

Biologie is enerzijds heel fundamenteel. Biologen vragen zich bijvoorbeeld af welke moleculen dit leven mogelijk maken. Of hoe dit op het niveau van een cel er uit ziet. Maar ook of het mogelijk is om evolutie waar te nemen.‚Äč Anderzijds spelen biologen een belangrijke rol in actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de afname van de biodiversiteit door opwarming van de aarde, het wereldvoedselprobleem of de transitie naar duurzame energie. Hierbij is niet alleen biologische kennis nodig, maar ook kennis van scheikunde en geografie. Statistiek en data analyse spelen een grote rol bij het analyseren van je bevindingen. Al deze onderdelen komen dan ook terug in de bachelor.

Voor meer info zie: Universiteit van Amsterdam