Eendenkooi Stichting

Door Hanneke

De Eendenkooi Stichting is een kennis- en informatiepunt voor de eendenkooi als bijzonder historisch buitenambacht en wil het publiek kennis laten maken met de eendensoorten, de fraaie natuurgebieden en het spannende traditionele, historische buitenambacht. De stichting, opgericht in 1998, stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van eendenkooien en het kooibedrijf. Zij…

Kooikers vereniging

Door Hanneke

De Kooikersvereniging is opgericht in 1929 en stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van de eendenkooien en het behartigen van de belangen van eigenaren en kooikers. De vereniging doet dat door overleg te voeren met tal van organisaties die op enigerlei wijze een rol spelen bij eendenkooien en kooibedrijf. De overheid…

Stichting Vogelklas Karel Schot

Door Hanneke

Vogelklas Karel Schot is een opvangcentrum voor hulpbehoevende wilde vogels en andere dieren. Zieke, gewonde of op een andere manier in de problemen geraakte vogels kunnen bij de Vogelklas terecht. Ze worden verzorgd tot ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en dan weer vrijgelaten. Welke dieren? Alle in het wild levende vogelsoorten,…

Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland

Door Hanneke

In de Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN) werken Kooikersvereniging, Eendenkooi Stichting, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants landschap, Zuid-Hollands Landschap, Landschap Noord-Holland, Zeeuws Landschap, Gelders Landschap, It Fryske Gea, Groninger Landschap, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, SOVON, Vogeltrekstation Heteren en het NIOO-KNAW samen. Alle deelnemende partijen stellen middelen en/of mensen beschikbaar om dit mogelijk te maken. Zij stellen zich…

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Door Hanneke

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft als missie dé belangenbehartiger te zijn voor jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland. Hun visie hierbij is: De jager is een in de Nederlandse maatschappij ingebedde en gewaardeerde professionele vrijwilliger, die maatschappelijk verantwoord handelt en over zijn handelen verantwoording aflegt. Benuttingsjacht is de basis. Waar nodig wordt dit aangevuld met…

Wildbeheereenheden

Door Hanneke

Een wildbeheereenheid, doorgaans afgekort als WBE, is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd, gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer met inachtneming van de belangen van derden. (Wikipedia, Wildbeheereenheid). Nederland kent…

Staatsbosbeheer

Door Hanneke

Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT): het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen. Deze taak is geborgd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. De algehele leiding is in handen van directeur Sylvo Thijsen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort. Actuele thema’s zijn: Droogte, Natuurbeheer, CO2…

Deltamilieu Projecten

Door Hanneke

Deltamilieu Projecten is hét kennisinstituut op gebied van watervogels en kustbroedvogels in de Zuidwestelijke delta. Het team wordt gekarakteriseerd door een grote betrokkenheid met het werk en liefde voor vogels en natuur in het algemeen. Deltamilieu Projecten verzamelt objectieve data door het monitoren van watervogels en kustbroedvogels en hierover te rapporteren. Daarnaast heeft het team…

Beleef de Lente (Vogelbescherming Nederland)

Door Hanneke

Beleef de Lente is sinds 2007 de gratis website van Vogelbescherming Nederland waar iedereen ongeveer tussen 1 maart en eind juli met webcams live kan kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen bezoekers over de hele wereld hebben zo de afgelopen jaren de spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van de broedvogels gevolgd. Sinds 2012 is er…

Natuurmonumenten

Door Hanneke

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 110.000 hectare Nederland. Zij maken zich sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die zij beheren, maar ook daarbuiten. Natuurmonumenten roept alle Nederlanders op om samen nieuwe natuur te creëren, op te…